ШЕСТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ 2014

Paissii Hilendarski

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Филологически факултет
Лингвистичен клуб Проф. Борис Симеонов”
Съюз на учените в България – Пловдив

 

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Шестнадесетата национална научна конференция

за студенти, докторанти и средношколци,

посветена на 100-годишнината от смъртта на Пейо К. Яворов

СЛОВА… КОИТО СВЕТЯТ В МОЯ ПЪТ

Конференцията ще се проведе на 8 и 9 май 2014 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник. В рамките на форума ще бъде обособена и трета секция – Дебюти, в която ще бъдат представяни доклади на ученици от средните училища по въпроси, свързани с различни езици и литератури.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Няма изсисквания за избора на тема. Срокът за подаване на заявките е 30.04.2014 г.

Заявките и за двете секции изпращайте на адрес: konferentsiya_plovdiv@abv.bg

или

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”

Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова (за секция „Езикознание”);

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска (за секция „Литературознание”).

От организаторите

Continue reading

Posted in General | Comments Off

Предстои четвъртият от образователните семинари по български език и литература за ДЗИ

На 15 март 2014 г. в 8. аудитория на Пловдивския университет се проведе третият от образователните семинари за ДЗИ, организирани от Филологическия факултет.  В него взеха участие над 80 зрелостници. Лекциите бяха водени от доц. д-р Иван Русков, който представи емблематични автори в българската литература от Възраждането до Първата световна война.

КоцетоЧетвъртият (последен) семинар ще се проведе от 10 часа до 15.30 часа на 29 март 2014 г. в 9. аудитория на Ректората (3. етаж). Той ще допълни познанията на учениците за главните тенденции в развитието на българската литература след Първата световна война, ще бъдат изведени тематичните и поетологични доминанти в творчеството на изтъкнати български творци (от Христо Смирненски до Димитър Талев), ще бъдат коментирани основните литературни термини, както и специфичните изисквания за писането на литературноинтерпретативно съчинение. Ето програмата на семинара:

Programa_seminar

Желаещите да участват трябва да се регистрират тук.

Posted in General, KSK | Comments Off