Допълнителни кандидатстудентски изпити през септември

Уважаеми кандидат-студенти,

Допълнителните кандидатстудентски изпити във Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” ще продължат и през септември до запълване на незаетите места в някои специалности (вж. https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2014/Objava_IV_V8.pdf).

Ще се провеждат изпити (решаване на писмени тестове) по следните езици:

• български език;

• английски език;

• немски език;

• френски език;

• руски език;

• новогръцки език.

Периодът на провеждане на изпитите е 01.09. – 03.10.2014 г. (вкл.).

Графикът ще бъде следният:

 • От 1 до 15 септември ще се провеждат тестови изпити по български език всеки понеделник, сряда и петък от 10 часа в 12. с.з., а по останалите езици (английски, френски, немски, руски и новогръцки) – всяка сряда от 10 часа в 12. с.з. Продължителността на изпитите е 2 астрономически часа.
 • От 15 септември до 3 октомври (вкл.) ще се провеждат тестови изпити по български език всеки ден от 10 часа в 12. с.з., а по останалите езици (английски, френски, немски, руски и новогръцки) – всяка сряда от 10 часа в 12. с.з. Продължителността на изпитите е 2 астрономически часа.

Кандидатстудентски документи могат да се подават всеки работен ден (без събота и неделя) от 9:00–12:00 и 13:30–16:00 часа в Университетския информационен център (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), стая № 13.

 

Posted in General, KSK | Comments Off

Допълнителни кандидатстудентски изпити във Филологическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”

Уважаеми кандидат-студенти,

Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” обявява допълнително класиране за следните специалности:

 • Славянска филология – магистърска програма
 • Балканистика – магистърска програма
 • Френска филология
 • Руска филология
 • Приложна лингвистика (френски език и втори чужд език)
 • Български език и китайски език
 • Български език и корейски език
 • Български език и руски език
 • Български език и новогръцки език

За целта през юли и август се организират изпити (решаване на писмени тестове) по следните езици:

 • български език;
 • английски език;
 • немски език;
 • френски език;
 • руски език;
 • новогръцки език.

Периодът на провеждане на изпитите е 22.07. – 29.08.2014 г. (вкл.).

 • През юли (от 22 до 31.07. вкл.) изпитите по български и по английски език ще се провеждат всеки ден от 10 до 12 часа в 12. с.з., по френски и руски език – всеки понеделник и сряда (от 23 до 30.07. вкл.) , а по останалите езици (немски и новогръцки) – всяка сряда от 10 до 12 часа в 12. с.з.
 • През август (от 1 до 29.08. вкл.) тестовите изпити по български език и по английски език ще се провеждат всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа в 12. с.з., по френски и руски език – всеки понеделник и сряда (от 4 до 27.08. вкл.) , а по останалите езици (немски и новогръцки) – всяка сряда от 10 до 12 часа в 12. с.з.

Кандидатстудентски документи могат да се подават всеки работен ден (без събота и неделя) от 21 юли (9:00–12:00 и 13:30–16:00) в Университетския информационен център (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), стая №13.

Posted in General, KSK | Comments Off