Допълнителни кандидатстудентски изпити във Филологическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”

Уважаеми кандидат-студенти,

Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” обявява допълнително класиране за следните специалности:

 • Славянска филология – магистърска програма
 • Балканистика – магистърска програма
 • Френска филология
 • Руска филология
 • Приложна лингвистика (френски език и втори чужд език)
 • Български език и китайски език
 • Български език и корейски език
 • Български език и руски език
 • Български език и новогръцки език

За целта през юли и август се организират изпити (решаване на писмени тестове) по следните езици:

 • български език;
 • английски език;
 • немски език;
 • френски език;
 • руски език;
 • новогръцки език.

Периодът на провеждане на изпитите е 22.07. – 29.08.2014 г. (вкл.).

 • През юли (от 22 до 31.07. вкл.) изпитите по български и по английски език ще се провеждат всеки ден от 10 до 12 часа в 12. с.з., по френски и руски език – всеки понеделник и сряда (от 23 до 30.07. вкл.) , а по останалите езици (немски и новогръцки) – всяка сряда от 10 до 12 часа в 12. с.з.
 • През август (от 1 до 29.08. вкл.) тестовите изпити по български език и по английски език ще се провеждат всеки понеделник, сряда и петък от 10 до 12 часа в 12. с.з., по френски и руски език – всеки понеделник и сряда (от 4 до 27.08. вкл.) , а по останалите езици (немски и новогръцки) – всяка сряда от 10 до 12 часа в 12. с.з.

Кандидатстудентски документи могат да се подават всеки работен ден (без събота и неделя) от 21 юли (9:00–12:00 и 13:30–16:00) в Университетския информационен център (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), стая №13.

Posted in General, KSK | Comments Off

РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Уважаеми кандидат-студенти, на свое заседание, проведено на 16.06.2014 г., Академичният съвет на ПУ “Паисий Хилендарски” реши:
Кандидат-студенти, издържали изпит на предварителна сесия с оценка най-малко „Много добър 5.00“, могат да се запишат за студенти в ПУ в посочена от тях специалност с изключение на специалностите “Право”, “Психология”, ”Международни икономически отношения”, ”Маркетинг” и ”Финанси” (за тези специалности изискването е отлична оценка от предварителните изпити). Получилите отлични оценки от олимпиади, международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, също се записват като студенти на ПУ в желана от тях специалност. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност.

Posted in KSK | Comments Off